Irena Safandova

Lektorka anglického jazyka od roku 1990 na profesionální bázi. Současně od této doby pracuji jako překladatelka a tlumočnice. Překládám běžné texty, reklamní a propagační texty, technické texty a návody k použití, včetně medicínských textů. Simultánní tlumočení, konferenční tlumočení a šušotáž dle dohody. Praxe od roku 1990.

TKT Cetificated English Lecturer

Lektorka anglického jazyka od roku 1990. Přihlášení živnosti započaté v roce 1996 na adresu trvalého bydliště zamítnuto živnostenským úřadem v Plzni v roce 2001. Živnost přerušena a dále neobnovena na nátlak sociálních pracovnic OSPOD v Plzni. Od roku 2006 v ID.

Nájemni smlouva k obecnímu bytu obsahovala ustanovení, dle kterého jsem nesměla na adrese bydliště mít přihlášenou živnost. Požádala jsem o vyjmutí tohoto bodu z nájemní smlouvy. Nebylo mi vyhověno. Nedílnou součástí smlouvy k obecnímu bytu byl výměr měsíčního nájemného vypočtený dle tehdejší sazby na metry čtvereční, který jsem dostala spolu se smlouvou k podpisu. Do systému byl však o několik týdnů později vložen jiný výměr nájemného, kde již byla částka za metr čtvereční v dvojnásobné výši, a to zpětně od data, kdy smlouva vstoupila v platnost. Bylo mi tak následně účtováno nájemné ve dvojnásobné vyši a současně původně vyměřené nájemné. Z bankovního účtu mi bylo strženo vše, co jsem tam tehdy měla a ještě poměrně dost do mínusu. K okresnímu soudu pak právní zástupce Statutárního města předložil podvržený výměr nájemného, tedy ten, který mi na začátku smluvního vztahu nebyl předložen. Obavy a strach o můj život a o život mé nezletilé dcery způsobily, že jsem nejprve přestala spát, bolesti hlavy a únava způsobená spánkovým deficitem způsobily nárůst mých další zdravotních potíží, a tak jsem skončila v invalidním důchodu. Diagnóza: smíšená depresivní porucha. Nevlastním žádný majetek, movitý či nemovitý. Vytvářím přidanou hodnotu snažím se pomáhat lidem, kteří se ocitli v podobné situaci. Kadeřnice, kosmetičky, drobné řemeslnice, které svou profesi mohou vykonávat na živnostenský list, protože podniky služeb, které kdysi tyto lidi běžně zaměstnávaly, již dávno zanikly.

Vzdělání: ZŠ s rozšířenou výukou cízích jazyků, středoškolské s maturitou SEŠ (maturita z účetnictví, češtiny a ruštiny), státní zkouška z anglického jazyka, ŘP A, B, C, T a různé doplňkévé vzdělávací semináře a rekvalifikační kurzy.

Manažer projektů financovaných z fondů EU

Rekvalifikační kurz zprostředkovaný ÚP v Plzni.

Rekvalifikační program Překladatel AJ/ČJ 

Rekvalifikační kurz zprostředkovaný ÚP v Plzni.

 

Pravidelně se účastním na mezinárodních konferencích CUP a OUP v Praze a vzdělávacích akcí, které pořádá British Council. Čerpám z materiálů doporučených organizací British Council. Jezdím dp zahraničí, zejména do anglicky hovořících zemí a účastním se setkání s lektory, překladateli a tlumočníky a přáteli anglického jazyka.

Výuce angličtiny se věnuji profesionálně od roku 1990. Baví mě to, je to svým způsobem tvůrčí práce a umožňuje mi to poznávat spoustu nových lidí, ze kterých se časem stanou i přátelé. Byly doby, kdy jsem mívala i 30 kurzů v průběhu pracovního týdne, ale tato doba je dávno pryč. Dnes vyučuji maximálně 4 vyučovací bloky v jednom dni. Lektorské činnosti věnuji jeden den v týdnu, zbytek času věnuji seberozvoji a překladatelské práci. Základem mého přístupu je plán výuky, který spolu se studentem vypracuji před zahájením bloku lekcí a který v případě potřeby na základě zpětné vazby od studenta aktualizuji. Je samozřejmostí, že každý student od mne dostává veškeré studijní materiály. Pokud nemohu zájemce přijmout, doporučím mu některou ze svých kolegyň a kolegů, se kterými udržuji kontakty a o kterých vím, že odvedou dobrou práci.

 

Užívám notebook a programové vybavení firmy Microsoft, k vypracování některých překladů používám překladatelský CAT nástroj Across, který mj. obsahuje rozsáhlé nástroje na kontrolu kvality, plus různé free prográmky a utility, které jsou volně ke stažení nebo pocházejí ze zdrojů na CD přílohách českého časopisu pro celou rodinu Počítač pro každého. Provádím si sama údržbu počítače, veškeré aktualizace, upgrade a optimalizace stránek, které vytvářím ve volném čase. Využívám iCloud a SkyDrive. Hovořím německy, česky, anglicky a rusky.

 

Nepracuji pro agentury a různé obdobné firmy, které zprostředkovávají zakázky pro překladatele, tlumočníky a lektory.

 

Fotogalerie:

Máte-li zájem o kvalitní výuku anglického jazyka v Plzni, mohu Vám nabídnout své služby:

  •  
  1. vlídný a trpělivý přístup ke studentovi

  2. stanovení cíle výuky

  3. určení potřeb studenta

  4. za své peníze dostanete skutečně kvalitní výuku

  5. vedu studenta k rychlému postupu v angličtině

  6. dbám o individuální přístup a péči o studenta

  7. získáte přátelské, spolehlivé a profesionální jednání

  8. Skype výuka na přání klienta

  9. nepracuji pro agentury 

Informace pro zájemce            Balíček 10 lekcí

 

nahoru