Žádost o rozhovor s ing. Bubeníčkovou - email z února 2019

17.02.2019 13:31
Odesílatel: irena.safandova@tiscali.cz  9. února 2019 13:40 9. 2. 8 dnů
Komu: ivana.bubenickova@fincentrum.com 
Dobrý den, Vy už si možná na mne nepamatujete, ale já si pamatuji velmi dobře. V roce 2001 jste mi jakožto zaměstnanec Statutárního města Plzeň poslala pokyn k podpisu nájemní smlouvy k obecnímu bytu. V dobré víře, že se jedná o pomoc města osamělé matce s dítětem v péči v tíživé situaci, jsem tu nabídku přijala. Až s časem se ukázalo, že s tou smlouvou, kterou jsem na UMO 1 na bytovém oddělení, kde jste tehdy pracovala jako vedoucí tohoto oddělení, tehdy dostala k podpisu, si můžu leda tak vytřít něco. Ukázalo se, že na takovou smlouvu jsem neměla nárok. Ukázalo se také, že ten byt měl převzít k bydlení ještě jiný žadatel. Ukázalo se, že Statutární město Plzeň nikdy nemělo v úmyslu tu smlouvu, kterou jste mi byt přidělili k užívání, dodržet. Že o byt měl zájem jiný uživatel, který byl ochoten platit dvojnásobek toho, co jsem měla ve smlouvě já. Ukázalo se tehdy, že jiní nájemníci v tom domě měli v textech smlouvy zcela jiná ujednání nežli já, čímž bylo popřeno tehdejší tvrzení ze strany UMO 1, že všichni dostávají stejnou smlouvu.... Ukázalo se, že servisní organizace, kterou tehdy byl Plzeňský servis, v dané době neobdržela kopii toho pokynu, který jsem dostala já, a ukázalo se, že to měl být tak trošku podraz na mne a mé dítě. Přes bariéru Vašich tehdejších podřízených si mi pak již nikdy nepodařilo dostat s k Vám do kanceláře, abyste mi mohla tu věc nějak přijatelně vysvětlit. 
 
Pracujete jako finanční poradce, určitě byste mi mohla poradit, jak řešit důsledky toho tehdejšího "přešlapu", který vyšel od Vás. Tenhle přešlap spustil tzv. dominový efekt, spustil celý další řetězec skutečností, které jsem nemohla zastavit, protože řízení mého života tehdy dostali do rukou úředníci pracující pro Statutární město Plzeň. 
 
Pro mě to tehdy znamenal konec. Konec s činností, kterou jsem si zaopatřovala finanční prostředky na zabezpečování potřeb svých i svého dítěte. Znamenalo to pro mne i konec sociální, přišla jsem o svou síť klientů, přišla jsem nakonec i o zdraví. 
 
Od roku 2006 jsem v invalidním důchodu. Trpím nespavostí, úzkostí, poruchami příjmu potravin. Trpí i moje dcera. Ta totiž nikdy nemůže pochopit, proč jsme se na pár dní a týdnů nastěhovaly do bytu č. 4 v Majerově ulici, který jsem nikdy nemohla zařídit nábytkem, protože UMO 3 nevědělo co s námi a jak se nás zbavit. Ona nikdy nepochopí, proč jsem místo toho, abych si zaopatřovala finanční prostředky jako OSVČ (kromě toho, že jsem před narozením dcery pracovala na plný úvazek jako učitel angličtiny, účetnictví a techniky administrativy na státní střední škole), proč jsem jako lektor angličtiny, překladatelka a tlumočnice nesměla přihlásit svoje živnosti založené v roce 1996 na novou adresu trvalého pobytu a legálně pokračovat v profesi. Vy byste jí ty odpovědi mohla poskytnout. Mohla byste poskytnout odpovědi i na další otázky.
 
Čímž se na Vás obracím s návrhem na setkání, kde bych Vám ráda položila několik dotazů. 

S přáním pěkného dne
Irena Šafandová
+420.777 075 065