Z přípravy na ústní zkoušku z angličtiny

02.05.2015 12:05

Při přípravě na ústní zkoušky postupuji pečlivě a každé téma se studenty testuji. Ukázku testu si můžete stáhnout. Vyplněný test si můžete přinést na seznamovací hodinu, která je zdarma.