PŘÍPRAVA K MATURITĚ Z ANGLIČTINY - PRÁVĚ ZAČÍNÁME

29.09.2015 00:00

 SKIMMING AND SCANNING METHODS

Připravuji studenty k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Součástí didaktického testu je prověřování dovednosti přečíst zadaný článek a najít v něm požadovanou informaci. Učíme se při čtení uplatnit zvláštní techniky SKIMMING a SCANNING. Skimming nám pomáhá přečíst větší množství textu v kratším čase, pomocí scanningu vyhledáváme jen specifické informace v textu. Kdo zvládne tyto dvě důležité techniky, ten nemá problém s vypracováním celého didaktického testu ve vyměřeném čase.

Podívejte se sami

Pokud si chcete vyzkoušet, jak příprava probíhá, domluvte si nezávaznou schůzku   Z D A R M A   na telefonu 777 075 065.

Ukázkový text se zadáním 1

Ukázkový text se zadáním 2

Ukázkové texty byly převzaty z BBC.