Přijímací pohovor do zaměstnání anglicky

02.06.2014 11:35

Prázdninové semináře "Příprava na pohovor do zaměstnání anglicky" v celkovém rozsahu 4 hodiny obsahují tyto bloky:

  • praktická slovní zásoba pro pohovor do zaměstnání v angličtině
  • nejčastější slovní obraty a fráze
  • procvičování a praktická cvičení včetně souboru ukázkových videí

Termín konání: každé pondělí a středa od 18.00 do 19.00.

V červnu a červenci zdarma pro všechny zájemce o kurzy na školní rok 2014/2015.

 

V měsíci srpnu je to první a třetí sobota v měsíci vždy od 9 hodin dopoledne.