Letter of Law: compliance si costly but sometimes there is a let-out.

02.03.2018 09:33

Kurz angličtiny zaměřený na nejnovější trendy v podpoře malých a středních firem, kterému se v anglosaském prostředí říká "think small". Výběr článků z internetu, překlady a cvičení zaměřená na slovní zásobu.