LETNÍ PRÁZDNINY 2015

21.06.2015 12:33

Přeji všem svým studentům hezké prázdniny a pro ty, kteří budou mít po jejich skončení zájem pokračovat, dodávám, že nový rozvrh začnu připravovat poslední týden v srpnu. Od konce srpna se tedy můžete předběžně hlásit do pokračovacích kurzů.

Irena