Business English in a Nutshell

24.06.2014 10:51

Snad každý, kdo se setkává s angličtinou na pracovišti a musí ji aktivně používat, narazí na základní pojmy z účetnictví a daňové evidence, jako je daňové příznání, faktura, pohledávka, závazky, majetek, cashflow, rozvaha, výkaz zisků a ztrát atd. Co to je a jak se to řekne anglicky, s tím vším se setkáte na mých lekcích Obchodní angličtina pro každodenní praxi.